Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, kuris įsigyja prekių internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt (toliau – Pirkėjas), ir Armando Zubarevo individualios veiklos, Nr. 609584 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas perka prekes internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt. Įsigydamas prekių internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

 ri teisę bet kada pakeisti, taisyti ar papildyti, pakeitimai atliekami atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus. Apie visus atliktus pakeitimus ir / papildymus Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo prie internetinės parduotuvės siuvimomenas.lt metu (registruotiems pirkėjams) ir / arba pirkimo puslapyje, kuriame privaloma susipažinti ir patvirtinti sutikimą laikytis šių Taisyklių.

  1.3. Teisę apsipirkti internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt turi:

   1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

   1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

   1.3.3. juridiniai asmenys;

   1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, kartu patvirtina ir tai, kad jis, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

  2.1. Pirkėjas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt gali pasirinkdamas vieną iš dviejų būdų:

   2.1.1. užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt, įvedant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį;

   2.1.2. internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt užsakymą pateikdamas kaip svečias, be registracijos.

  2.2. Užsakydamas prekes 2.1.1. ar 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytu būdu, Pirkėjas atitinkamuose informacijos laukuose turi nurodyti asmens duomenis, kurie yra reikalingi tinkamai įvykdyti prekių užsakymą: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kt.

  2.3. Pateikdamas duomenis atitinkamuose informacijos laukuose, Pirkėjas sutinka, kad nurodyti jo asmens duomenys gali būti tvarkomi internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt tiesioginės rinkodaros tikslais. Registracijos metu Pirkėjas turi galimybę pasirinkti gauti ar negauti naujienlaiškius ir / ar specialius pasiūlymus savo nurodytu elektroninio pašto adresu. 

  2.4. Patvirtindamas, kad sutinka su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami tikslais, kurių įgyvendinimas yra būtinas ir tiesiogiai susijęs su prekių pristatymu ar užsakymo įvykdymu.

  2.5. Detalią duomenų apsaugą, jų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką nustato privatumo politika. Su ja Pirkėjas susipažįsta ir sutikimą laikytis tvarkos patvirtina registruodamasis arba atlikda registruodamasis arba atlikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt.

  2.6. Pardavėjo ar siuntų pristatymo tarnybos darbuotojui Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys yra naudojami tik tinkamai identifikuoti asmens tapatybę.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

  3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu sumokėti“.

4. Pirkėjo teisės

  4.1. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

  4.2. Nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt, Pirkėjas gali informuodamas Pardavėją elektroniniu paštu info{at}siuvimomenas.lt nurodydamas sutarties nutraukimo priežastį, užsakymo numerį ir kitas svarbias aplinkybes. Jei sutartis nutraukiama dėl prekės grąžinimo, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo užsakymo pristatymo dienos.

  4.3. Šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė yra įgyvendinama vadovaujantis Liįgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

  4.4. Šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti, jei internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt įsigyta prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė prekės išvaizda, prekė yra prekinės išvaizdos ir nebuvo panaudota. 

5. Pirkėjo pareigos

  5.1. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt Pirkėjas privalo apmokėti prekės (-ių) kainą ir pristatymo išlaidas, taip pat atlikti kitus mokėjimus, jei tokie yra numatomi sutarties su Pardavėju sudarymo metu. Pirkėjo pareiga yra priimti užsakytas prekes. Už prekes internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt pirkėjas gali atsiskaityti būdais, kuriuos numato Apmokėjimo taisyklės.

  5.2. Pirkėjas, jei pasikeitė jo pateikti duomenys, nurodyti registracijos formoje, privalo juos nedelsiant atnaujinti.

  5.3. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja savo registracijos duomenų neperduoti trečiosioms šalims.

  5.4. Naudodamasis internetine parduotuve siuvimomenas.lt Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės

  6.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir neįspėjęs apie tai Pirkėjo apriboti jo teises naudotis internetine parduotuve siuvimomenas.lt, jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, kurie numatyti šiose Taisyklėse.

  6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai, iš dalies arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės siuvimomenas.lt veiklą susidarius svarbioms aplinkybėms iš anksto neinformuodamas Pirkėjo.

  6.3. Jei Pirkėjas per 3 (tris) kalendorines dienas neatlieka apmokėjimo už pasirinktas prekes, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą. 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

  7.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve siuvimomenas.lt šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

  7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir jo asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

  7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymą įvykdyti pristatydamas užsakytą prekę (-es) Pirkėjo nurodytu adresu.

  7.4. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali įvykdyti užsakymo, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant informuoti Pirkėją ir grąžinti sumokėtą pinigų sumą per 7 (septynias) darbo dienas, jei Pirkėjas įvykdė išankstinį apmokėjimą.

  7.5. Jei pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir yra išpildytos Taisyklių 4.4. punkto sąlygos, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą pinigų sumą per  7 (septynias) darbo dienas, jei Pirkėjas įvykdė išankstinį apmokėjimą. Šis terminas yra skaičiuojamas nuo dienos, kai Pardavėjas gauna grąžinamą prekę.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  8.1. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt prekių kainos yra nurodytos eurais.

  8.2. Pirkėjas už prekes internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt gali atsiskaityti vienu iš būdų, numatytų Apmokėjimo taisyklėse, laikydamasis šiose taisyklėse numatytos apmokėjimo tvarkos.

9. Prekių pristatymas

  9.1. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt prekių pristatymo kainą, būdus, terminus ir tvarką numato Prekių pristatymo taisyklės.

  9.2. Prekes Pardavėjas pristato pasinaudodamas trečiųjų šalių paslaugomis ir turi teisę suteikti Pirkėjo asmens duomenis, kurie yra reikalingi prekių pristatymui.

  9.3. Prekių pristatymo adresas ir / ar vieta negali būti keičiama.

  9.4. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu ir / ar į Pirkėjo nurodytą vietą:

   9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja tiksliai nurodyti prekių pristatymo adresą ir / vietą atlikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt;

   9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti prekes iš atsakingo siuntų tarnybos darbuotojo. Jei Pirkėjas pats nepriima prekių, kurios yra pristatomos remiantis Pirkėjo nurodytais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės Pardavėjui pareikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo kitam subjektui;

   9.4.3. prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba į Pirkėjo nurodytą vietą pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

  9.5. Prekių pristatymo mokestis yra apskaičiuojamas pagal Prekių pristatymo taisyklėse numatytą tvarką. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt perkių kainos yra nurodytos be pristatymo mokesčio, jis priskaičiuojamas Pirkėjui pasirinkus pageidaujamą pristatymo būdą.

  9.6. Prekių pristatymas Pirkėjui gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Susiklosčius tokiai situacijai, Pardavėjas įsipareigoja kuo greičiau susisiekti su Pirkėju ir informuoti jį apie numatomą prekių pristatymo terminą.

  9.7. Jei prekių pristatymas vėluoja dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl ilgesnio prekių pristatymo termino.

  9.8. Prekių priėmimo metu Pirkėjas kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu, pristačiusiu prekes, privalo patikrinti užsakymo numerį ir prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo dokumentą. Kai Pirkėjas pasirašo siuntos perdavimo dokumentą, yra laikoma, jog siunta yra perduota tinkamos būklės, nebuvo nustatyta prekės pažeidimų ar kitų trūkumų, dėl kurių prekė gali turėti ne gamyklinį broką ir / ar komplektacijos neatitikimą. Pirkėjas, pastebėjęs, kad prekės pakuotė yra pažeista ir / ar prekė yra apgadinta ar netinkamos komplektacijos, privalo pažymėti tai siuntos perdavimo dokumente ir apie tai informuoti siuntą pristačiusį Pardavėjo atstovą. Pirkėjas turi parašyti laisvos formos siuntos ir / ar prekės pažeidimų / trūkumų aktą. Jei Pirkėjas šių veiksmų neatlieka, jis neturi teisės reikšti pretenzijos Pardavėjui dėl šių pažeidimų / trūkumų, kuriuos galima nustatyti išoriškai apžiūrint siuntos ir / ar prekės pakuotę.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

  10.1. Pardavėjas parduotų prekių trūkumus pašalina arba pakeičia nekokybiškas prekes vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

  10.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę (-es) turi pateikti laisvos formos prašymą dėl prekių grąžinimo ir nurodyti jame grąžinimo priežastį. Šis prašymas Pardavėjui yra pateikiamas elektroniniu paštu info{at}siuvimomenas.lt.

  10.3. Pirkėjas gali šių Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Šis terminas yra skaičiuojamas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Pasinaudodamas šia teise Pirkėjas informuoja Pardavėją šių Taisyklių 10.2. punkte numatyta tvarka.

  10.4. Norėdamas grąžinti prekę Pardavėjui, Pirkėjas turi laikytis šių sąlygų:

   10.4.1. Pirkėjo grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje, atitinkančioje prekinę išvaizdą (netaikoma, jei grąžinama prekė yra nekokybiška);

   10.4.2. prekė negali būti Pirkėjo sugadinta;

   10.4.3. grąžinama prekė turi būti nenaudota, išlaikiusi prekinę išvaizdą (netaikoma, jei grąžinama prekė yra nekokybiška);

   10.4.4. prekę Pirkėjas turi grąžinti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo gauta.

  10.5. Pirkėjo grąžinamos prekės (-ių) Pardavėjas turi teisę nepriimti, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse numatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  10.6. Pasinaudoti šių Taisyklių 10.1. punkte numatyta teise gali tik tas Pirkėjas, kuris yra Lietuvos Respublikos įstatymų pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ir / ar sudarantis sutartis.

   10.6.1. Pirkėjas, kuris yra pripažintinas vartotoju, negali pasinaudoti šių Taisyklių 10.1. punkte numatyta teise, kai sutartis yra sudaryta dėl:

   10.6.2. prekių, kurios greitai genda arba prekių su trumpu galiojimo laiku;

   10.6.3. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

taip pat kitais LR Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

  10.7. Kokybiškos ir / ar netinkamos kokybės prekės, kurios Pirkėjui netiko savo dydžiu, forma, spalva, komplektacija yra keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

  10.8. Už grąžinamas prekes sumokėta pirkimo suma yra grąžinama šiose Taisyklėse numatyta tvarka, atliekant bankinį pavedimą į Pirkėjo nurodytą ir Pirkėjui priklausančią banko sąskaitą.

11. Atsakomybė

  11.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų tikslumą ir teisingumą. Pirkėjui nepateikus tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir turi teisę reikalauti Pirkėjo atlyginti dėl neteisingų duomenų patirtus tiesioginius nuostolius.

  11.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, kuriuos atlieka naudodamasis internetine parduotuve siuvimomenas.lt.

  11.3. Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Pirkėjas turi imtis atsargumo priemonių ir apsaugoti savo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų. Jei internetinės parduotuvės siuvimomenas.lt paslaugomis pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungdamas su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį trečiąjį asmenį laiko Pirkėju.

  11.4. Jei Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kilusios atsakomybės ir nuostolių atlyginimo.

  11.5. Jei atsiranda žala, ją kitai šaliai atlygina kaltoji šalis padengdama tiesioginius nuostolius.

  11.6. Pardavėjas nėra atsakingas dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių santykių bei tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12. Rinkodaros priemonės

  12.1. Pardavėjas savo iniciatyva gali internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidų sistemas, specialius pasiūlymus ir kt.

  12.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu teikti ir atšaukti įvairias akcijas, nuolaidų sistemas, specialius pasiūlymus arba keisti prekių kainas, nepažeisdamas su Pirkėju sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties.

  12.3. Internetinėje parduotuvėje siuvimomenas.lt taikomos nuolaidos nėra nesumuojamos.          

13. Informacijos pateikimas

  13.1. Visus pranešimus ir kitą užsakymo įvykdymui svarbią informaciją Pardavėjas pateikia Pirkėjui siųsdamas ją Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, laikantis šių Taisyklių 2.2. punkto.

  13.2. Pirkėjas pateikti Pardavėjui papildomą informaciją, prašymą ar klausimus ir kitą informaciją gali siųsdamas laiškus elektroninio pašto adresu info{at}siuvimomenas.lt. 

14. Baigiamosios nuostatos

  14.1. Šios Taisyklės yra sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

  14.2. Kilus ginčui šių Taisyklių pagrindu, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  14.3. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų metu. Pirkėjui ir Pardavėjui nepavykus rasti sprendimo, ginčas yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.